Aftalevalg i Sejlstrup sogn

Menighedsrådet har konstitueret sig på følgende måde:

Hanne Drejergaard Kjeldsen - Formand for menighedsrådet, formand for valgbestyrelse
Bente Berman Kragh - Næstformand, kontaktperson
Inge Lise Brandt Sørensen - Medlem af valgbestyrelse
Inger Pedersen - Intern kasserer, tegningsberettiget
Niels Rubeck Stagsted - Kirkeværge

Suppleanter til menighedsrådet
Lise Riis Orlemann
Niels Henrik Brandt Sørensen