GUDSTJENESTER

23. juni, 1. s. e. trin.
09:00 Jelstrup Kirke v/Birte Maarup Iversen. Kirkekaffe

26. juni
19:00 Rakkeby Kirke. Friluftsgudstjeneste i Sandgraven ved Henrik Bang-Møller. Vrå. Efterfølgende serveres pølser og brød.

30. juni, 2. s. e. trin.
09:00 Vejby Kirke v/Anna Marie Bram Christensen. Kirkekaffe

7. juli, 3. s. e. trin.
09:00 Sejlstrup Kirke v/Anna Marie Bram Christensen. Kirkekaffe

14. juli, 4. s. e. trin.
09:00 Harritslev Kirke v/Anna Marie Bram Christensen. Kirkekaffe

21. juli, 5. s. e. trin.
09:00 Rakkeby Kirke. Kirkekaffe
10:30 Jelstrup Kirke

28. juli, 6. s. e. trin.
09:00 Vejby Kirke. Kirkekaffe
10:30 Sejlstrup Kirke

4. august, 7. s. e. trin.
09:00 Rakkeby Kirke. Kirkekaffe
10:30 Vejby Kirke v/præst Rune Hoff Lauridsen

11. august, 8. s. e. trin.
09:00 Jelstrup Kirke. Kirkekaffe
10:30 Harritslev Kirke

18. august, 9. s. e. trin.
09:00 Sejlstrup Kirke. Kirkekaffe
10:30 Jelstrup Kirke

25. august, 10. s. e. trin.
09:00 Vejby Kirke. Kirkekaffe
10:30 Rakkeby Kirke

28. august
19:00 Aftengudstjeneste v/Kirstine Rafn. Tema over Morten Korch og bibelen.

1. september, 11. s. e. trin.
09:00 Harritslev Kirke. Kirkekaffe
10:30 Jelstrup Kirke

5. september
17:30 Sejlstrup Kirke. Fyraftensgudstjeneste. Bagefter mødes vi i forsamlingshuset i Rakkeby til spisning