GUDSTJENESTER

12. maj, 3. s. e. påsken
09:00 Harritslev Kirke v/Birte Maarup Iversen. Kirkekaffe

17. maj, st. bededag. Konfirmation
10:00 Rakkeby Kirke v/Hanne Kjeldsen
10:30 Jelstrup Kirke v/Niels Kirketerp

19. maj, 4. s. e. påsken
09:00 Sejlstrup Kirke v/Helle Bundgaard Laursen. Kirkekaffe

26. maj, 5. s. e. påsken
09:00 Harritslev Kirke v/Birte Maarup Iversen. Kirkekaffe

30. maj, kr. himmelfart
09:00 Vejby Kirke v/Birte Maarup Iversen. Kirkekaffe

2. juni, 6. s. e. påsken
09:00 Rakkeby Kirke v/Hanne Kjeldsen. Kirkekaffe