Vielser

Billeder fra vielser i de 4 sogn

Caroline Nørbak Yder og Morten Nørbak

Velsignelse i Rakkeby Kirke den 29. august 2020

Ditte Berg Jensen og Lasse Skøt Petersen

Vielse i Vejby Kirke den 1. august 2020

Line Hoffmann Nødgaard og Jacob Nielsen

Kirkelig velsignelse den 18. maj 2018 i Harritslev Kirke

Heidi Bang Nielsen og Søren Nielsen

Kirkelig velsignelse den 12. maj 2018 i Jelstrup Kirke

Salli Sulbæk Gjerde og Christopher Gjerde

Vielse den 12. maj 2018 i Rakkeby Kirke

Maria og Peter Grønhøj Andersen

Vielse den 24. september 2016 i Jelstrup kirke

 

Ditte og Bo Nørgaard Simonsen

Vielse den 3. september 2016 i Rakkeby kirke

Signe Hurup Stagsted og mark Møller Christensen

Viet i Sejlstrup kirke den 14. maj

Ellen Støve og Morten Lie

Vielse i Rakkeby kirke den 15. august

Helle Steen Tyndall og Morten Aaen Hansen

Vielse i Rakkeby kirke den 17. oktober

Janni Zakariasen Stagsted og Frank Nergaard Jensen

Vielse i Vejby kirke den 17. oktober

Mathilde Skovgård Sørensen og Lars Beck Møller

Vielse i Jelstrup kirke den 10. oktober

Tina Søndergaard og Hans Carlo Rødsgaard

Vielse i Vejby kirke den 26. september

Rikke Vittrup Olesen og Dennis Kristian Larsen

Vielse i Rakkeby kirke den 15. august

Heidi Helen Andersen og Arne Schneider

Vielse i Jelstrup Kirke den 8. august 2015

Birgitte Maarup Ludvigsen og Martin Dybro

Vielse i Jelstrup Sogn den 25. juli 2015

Vinni Bahar Karlsen og Tonni Thomsen

Vielse i Vejby Kirke den 4. juli 2015

Louise Maarup Ludvigsen og Karsten Tideman Schou Larsen

Vielse i Sejlstrup kirke den 28. marts 2015

Louise Nielsen og Jens Ole Dalsgaard

Vielse i Vejby Kirke 07. juni 2014

1 2 3 4